Patrimoni: Atentant contra el patrimoni Valencià

Atac al nostre patrimoni 

Considerem un atac al nostre patrimoni la crema d’una foguera damunt del Pont del Real. Un pont que està catalogat com a be de rellevancia local per la propia Generalitat Valenciana.

El passat dissabte 21 d’abril de 2018 es va celebrar pels carres de la Ciutat de Valencia una manifestacio organisada per l’Associacio ACPV en la que es va fer una “foguera” dins de la manifestacio, composta per una serie de caixes de carto que conformaven entre elles  la fotografía del Cap de l’Estat cap avall.

Assumint que este montage no es improvisat i que la manifestacio es va paralisar per a pegar foc a dita foguera, i assumint que correspon a l’organisacio de la mateixa la seguritat de la manifestacio i l’orde de la mateixa.

foguera cremant damunt del Pont del Real

ACPV l’organisadora de l’acte

Considerant que l’organisadora de la mateixa es l’associacio Accio Cultural del PV ( ACPV). i observant les fotografíes que es va fer i pegar foc a dita “foguera” en el punt del Pont del Real de la Ciutat de Valencia. Igualment, vejent que dita edificacio està en el Cataleg de Bens de Rellevancia Local classificat com a Monument d’Interes Local. Està en la Seccio Segona del propi Cataleg de la Conselleria de Cultura.

Segons el DOGV nº3267  establix el nou cataleg de BICS i que cataloga dins de la llei este Pont. En el seu articulat en el Capitul IV Seccio Primera apareix “Dels bens de rellevancia local”. Tambe en el seu articul 46 establix la seua definicio i en el articul “del regim de proteccio” la proteccio.

Normatives municipals de l’Ajuntament de Valencia

Un acte premeditat que va paralisar la manifestacio

Igualment tenim la normativa municipal per a fer foc en la via publica i la necessitat de demanar permis. A nivell municipal s’establix tambe l’obligatorietat de ficar una capa d’arena de mes de 20 cms per a protegir l’asfalt. Tal i com es fa en les comissions falleres, i gastronomiques, si no tenen una multa administrativa.

La comparacio es evident, per lo que es solicita des d’AVANT / Los Verdes i dCIDE  que s’obriga un expedient sancionador. Un expedient contra ACPV doblement, una per atentat contra el patrimmoni per la Conselleria corresponent. Una atra sancio per l’Ajuntamnet de Valencia, esta per no demanar permis i per fer foc i no ficar arena.

Segons les fotografies considerém s’està atentant contra el patrimoni valencià fent foc dalt d’un monument. Es per aixo que anem a empendre una serie d’accions administratives per a protegir nostre Patrimoni.

 

 

Los comentarios están cerrados.