Benestar Social: Buscant un psiquiatra en el sistema de salut public

A la busqueda i espera del psiquiatra Buscant un psiquiatra en el sistema de salut public, es lo que fan molts pacients de la sanitat publica. En nostra Comunitat Valenciana tenim un psiquiatra cada 800 pacients, una volta mes, la falta de professionals es evident. En la Sanitat publica, els retalls sanitaris impost per la Generalitat del PP, llunt d’acabar,…

Continueu llegint

Proposta d’AVANT que tramiten Les Corts Valencianes

Proposta d’AVANT que tramiten les Corts Valencianes Les Corts Valencianes,  ha tramitat en la reunio del huit de maig de 201 l’escrit presentat per AVANT / Los Verdes. La Taula de les Corts Valencianes l’ha enviat als Grups Parlamentaris. Eixa proposta compren mides concretes per a lluitar contra la violencia de genere. Tambe mides per al foment de l’IGUALTAT i…

Continueu llegint

Benestar Social: Uns desdonen i atres fan negoci

Tots hem pogut vore les imagens del desdonament d’Elig d’ahir, unes imagens desgarradores a on una familia en tres chiquets s’ha quedat en lo carrer. Un deute de 18.000€ per impagament d’hipoteca ha fet que la seua vivenda, de la que ya havia aportat 40.000€ la familia haja passat a un “Fondo Buitre” de Luxemburgo. Ara la familia s’ha quedat…

Continueu llegint

Benestar Social: Mes subvencions Sra Otra

AVANT / Los Verdes ecopacifistas, denuncia que els chiquets en autisme continuen desamparats per les Administracions publiques. Unit a que despuix d’una determinada edat, els chiquets en autisme carixen d’ajudes per a costejar els tractaments i que recau en les families, este lastre economic ara, ademes la Conselleria adeuta ajudes importants.  Rebujem la politica de mentires de la Consellera Monica Oltra,…

Continueu llegint