Ciutats: Governant d’esquenes als veïns

La decissio de l’Ajuntament de Valencia, d’impedir la construccio de mes vivendes en l’entorn de l’edifici de Tabacalera, va fer firmar un conveni en la constructora afectada per la que permutaba el terreny per un atre en un atre lloc. Este lloc escollit, es en un jardi previst en el Pla General d’Ordenacio Urbana (PGOU) i que encara no s’ha dut a terme junt a les naus de la Cross, darrere del centre comercial Aqua i les inmediacions del final de l’Avinguda de França.

Esta decissio, preveu que la constructora Guadalmedina, construïxca una torre de vivendes de 13 altures, i per tant canvia el PGOU i disminuix el futur jardi. Este canvi sense consultar als veïns, no han sentat be i ya s’ha constituït una nova plataforma veïnal.

No entenem des d’AVANT / Los Verdes Ecopacifistas, esta forma de gobernar d’esquenes als veïns, decidint per ells. El que ocupes una cadira, NO es tindre un chec en blanc per a poder fer lo que a l’Alcalde o regidor de torn se li ocorrega.

Esta plataforma, es suma ya, a la dels veïns de Quatre Catrreres que s’oposen a un canvi paregut, en eixe cas es la construccio de tallers per al Metro, en conter de jardins i zones deportives per al barri.

Tambe els veïns de la Malvarrosa, demanen a crits un centre cultural i una Biblioteca. AVANT, està junt als veïns i pensa que abans de pendre decissions que els afecten, deurien ser informats i consultats SEMPRE. Igualment, exigim la construccio d’un centre cultural en la Malvarrosa, i un atre en El Cabanyal, hui inexistents. Al igual, rebujem els canvis del PGOU en els barris d’Avinguda de França-Penya Roja i de Quatre Carreres.

Treballar en cap i trellat, es fer una Valencia Gran i este govern, se salta les normatives i les lleis  passanse-les pel forro dels… 

Los comentarios están cerrados.