Ciutats: ¿Llegal o illegal Sr Ribó?

AVANT / Los Verdes Ecopacifistas, continuem denunciant uns actes no propis d’una Alcaldia, en la presencia continua de “manteros” en carrers claus del centre de la ciutat i en especial el del Carrer Joan d’Austria fent venda illegal de material falsificat i damunt a ulls cegos de la mateixa Policia Local de Valencia, trobant-se a les mateixes portes dels comerços i fent competencia deslleal.

Demanem una vegada mes, un control policial, contra estes mafies que segons la propia Guardia Civil, acaben portant el seus suculents beneficis cap al terrorisme internacional. No entenem la NULA actuacio dels nostres governants, ni els uns ni els atres, puix no tenen intencio de solucionar el problema ni de recolzar al comerç que lluita dia a dia i sí paga els seus imposts per a generar llocs de treball. 

N’hi han solucions per a tot, i se tenen que estudiar estes classes d’actuacions sense control, creant una regulacio i una normativa per a controlar d’a on prove este material, be siga de China, o d’atres països i que la final no mes repercutix en el chicotet comerc forçant al tancament dels mateixos i portant a la coa del SERVEF a la gent treballadora. ¡¡SOLUCIONS  per als comerciants YA!!. 

Los comentarios están cerrados.