Ciutats: Sense passareles ya van 20 accidents

Un nou accident en l’Avinguda del Cid de Valencia, esta volta en nou ferits un choc entre dos autobusos, el primer estaba parat al semafor i el segon se l’ha menjat lliteralment, per darrere. Aço es un suma i seguix, recordem que identic problema va ser la semana pasada quan un guardia civil en moto va engolir un vehicul que de sobte havia parat en un nou semafor a l’eixida del tunel, i el guardia civil va acabar en la seua moto per terra. 

No podem permetre que desde que s’han eliminat passareles i s’han canviat per semafors i pas de vianants duguem mes de 20 accidents en este tram, que ya està considerat com “perillos” per la DGT quan abans mai ho era. De nou, els informes tecnics en contra de l’actuacio, en contra del criteri de la DGT, pero el govern de nostre ajuntament va fer lo que volia, de nou, en contra de tots, per “empecinament borriquil” fa una actuacio en poc de trellat, que porta ara conseqüencies. 

Recordem que per evitar els nous embotellaments, els vehiculs opten per entrar a la capital pel cami nou de Torrent, que ha vist augmentat en mes d’un 10% la densitat de trafic. Des d’AVANT – Los Verdes no entenem esta “politica” de fer actuacions sense contar en les conseqüencies futures de les accions, i en contra dels criteris tecnics i inclus veïns. 

Ya estem farts, d’un Ajuntament que NO SOLUCIONA els problemes del dia a dia i damunt crea de nous, estem farts d’un tripartit que no gestiona i d’una oposicio preocupada a soles per eixir en la foto per a justificar un treball que no fan.

Es hora de una verdadera #PolitcaDeSolucions i #PoliticaPerALesPersones. En la teua ajuda, en el 2019 demostrarém que governar en trellat i gestionar els problemes dia a dia es molt senzill, a soles fan falta ganes de treballar, trellat i un bon equip. En AVANT-Los Verdes anem a ser la teua VEU.

Los comentarios están cerrados.