Cultura: ¿Amb i Des(E)mparats?

Este fi de semana, s’han celebrat (i encara continuen en el Cap i Casal) les celebracions en honor a la Mare de Deu dels Desamparats, patrona del regne i de la Ciutat. Unes festivitats que transpassen la frontera netament religiosa perque ya son una tradicio mes de moltes poblacions valencianes, pero enguany, atra volta, s’ha utilisat per a fer politica.

L’Ajuntament de Valencia, va utilizar l’image volguda per tots els ciutadans per a tonar a clavar la seua ideologia catalanista, de fet, en totes les publicacions del propi Consistori, Programacio d’actes i pasquins informatius se li canviaba el nom de la patrona, esta situacio es va donar fins al punt de que el tapiç que es fa en la frontera de la Basilica en la plaça del mateix nom, i que abona l’Ajuntament, ha portat una inscripcio en lletra quin text estaba en CATALÀ (amb Val(è)ncia) per primera vegada. Un AMB i un nom de la ciutat catalanisat.

A este desficaci s’han sumat els que s’utodenominen “valencianistes” i que dieun defendre a capa i espasa la Llengua Valenciana, i al canvi de nom de Mare de Deu dels DesAmparats li han canviat a “Des(E)mparats”. A este atropellament de la Llengua Valenciana s’han sumat partits com els tercerviistes afins al Bloc de Democrates Valencians, i inlcus el PP, Ciutadans (que ha utilisat en la mateixa llinia les dos formes, la valenciana i la catalana en un tweet) i inclus Vox Valencia, que s’ha constituït com lluitador per lo valencià…

Per a AVANT – Los Verdes nostra valenciania no està en dubte mai, pero es perillos quan u vol ser mes papista que el papa com es sol dir, i despuix a la primera de canvi clava la cama fins al genoll. Aço indica o que es tot frontera, i a la fi, no t’importa lo que “supostament” defens, i que busques a soles eixos vots, o que el despreci cap a lo nostre es tan gran, que no t’importa en un tema tan “sensible” equivocar-te i ficar el nom de la Mare de Deu en català.

A vegades, el voler ser mes romà que el propi Emperador Romà, o en este cas, mes valencianiste que ningu, a lo llarg, te demostra que ningu te la patent, pero lo que no es normal, es lo que defens a la primera de canvi demostrar la teua incultura. Tambe passa en partits “valencianistes” que diuen defendre a capa i espasa les Normes del Puig i despuix en les ueps personals dels seus dirigents apareixen moltes paraules alienes a nostra Llengua Valenciana, inclus, alienes a la catalanista AVLl…

Demanem trellat als partits i coherencia, i a la gent que nosatres seguirém lluitant i treballant, sense miges tintes, perque el fer valencianisme es defendre nostra Llengua i Cultura Valencianes, pero tambe lluitar per TOTES les persones, treballar pels interessos valencians, i ser coherents en lo que dius defendre en les teues accions.

Los comentarios están cerrados.