Cultura: El ridicul desborda a Compromis

Don Carles Mulet, Senador en Madrit per la coalicio “Compromís”, revasa el ridicul mes catastrofic i espantos en quant a cultura es referix.

Farts de sentir la cantitat de sense trellats, d’este representant “valencià”, no se li ocurrix un atra cosa que dir que Don Pelayo, primer monarca d’Asturies era ya Franquiste, quan Don Pelayo, va morir en l’any 737 en Cangas d’Onis Asturies; 1119 anys abans del començament de la Guerra Civil Espanyola, i a la que no mos agrada recordar.

Aço, va ocorrer en el Senat els dimecres. El Senyor Mulet, va atacar directament al Foro d’Asturies, perque estos varen demanar, la creacio d’una moneda conmemorativa de la Verge de Covadonga, i al que el senador va dir; «es rancia, franquista y ridícula es más, huele a mitología falseada del nacionalcatolicismo».

Li diu el mor al degollat… Justament, parlen de manipulacio historica els que mes tenen que callar, i lis recordem als de “Compromís” que ell i els seus amics del nort, son experts en eixa classe d’activitats. En esta llengua de drap, ya va atacar a atres Senadors d’atres comunitats autonomes diguent-lis per eixample << gusana >> a la Presidenta de la Junta d’Andalucia.

¿Es ridicul el preguntar en un Senat, si el Govern Estatal te previst un pla en cas d’APOCALIPSIS ZOMBI? Esta es una de les preguntes que va fer el Senyor Mulet en la tribuna del Senat en Madrit. ¿Pensen vostes, que se pot anar a Madrti a guanyar casi 9000 €, per a dir borinotades?   

AVANT pensa, que en estes paraules no pot representar-nos este Senador “Valencià” El Senyor Mulet, no pot deixar la nostra comunitat per terra, en paraules com estes i a les que el Senador Fernando Goñi li va replicar pel despreci cap a esta Comunitat Autonoma diguent-li concretament <<Puede venir a hacer payasadas en la tribuna, pero yo respeto las ideologías y credos y usted hoy me ha faltado personal y politícamente >> 

Des d’Avant, demanem als politics de “Compromís”, que no embruten en Madrit mes el nom de Valencia, i que si no saben estar com a persones adultes en un lloc tant important com es el Senat, que es quede a sa casa.

 

 

Los comentarios están cerrados.