Ciutats: La falta de zones de carrega i descarrega

La falta de previsio del nostre Ajuntament, fa que en carrers tan coneguts i comercials com el de Joan d’Austria, tots els matins estiga plens de vehiculs, furgonetes i camions de repartiments. A soles, n’hi ha una zona de carrega i descarrega en el que cap en esta, un o dos vehiculs chicotets o una forgoneta (segons tamany) en el carrer de darrere. ¿Com podem tindre a soles esta zona de carrega i descarrega, per a prop de 20 establiments d’hosteleria, i mes de 20 comerços i una una gran galeria comercial?

El problema s’incrementa quan estos vehiculs entren en lo carrer i eixos maceters que han ficat de decoracio, els mateixos transportistes tenen que anar esquivant-los per a arribar al seu lloc de repartiment. Com podem vore en la foto, ni els propis treballadors d’El Corte Ingles, poden descarregar…

Este, es un problema serios per a una ciutat de la que alguns volem donar una image de prestigi i quan els mijos operatius per als que suministren els chicotets comerços es veuen restringits en les seues funcions de treball, sent estes reduïdes, i caiguent en una possible infraccio per ocupacio de via publica i en la corresponent multa de trafic per estar en zona de NO carrega i descarrega.    

Des d’AVANT i els seus socis de Los Verdes Ecopacifistes, demanem trellat, i una previsio dels nostres governants, que pese en que la Ciutat ha de ser pensada per a les persones i  que fruïxen d’ella, tambe ha de ser per als que treballen. La falta de previsio, fa un caure en un caos diari en esta via comercial, al igual que passa en molts carrers del Cap i Casal, a on s’han oblidat dels repartidors i dels comerços que paguen els seus impostos per complet.

Los comentarios están cerrados.