Mig Ambient: Quart al llimit irrespirable

La calitat de l’aire que respirem en algunes poblacions, deixa molt que desijar. Des d’AVANT / Los Verdes demanem als Ajuntaments i a la propia Generalitat Valenciana, façen plans d’accions a curt, mig i llarg plaç per a millorar la calitat de l’aire que respirem. Es un qüestio sanitaria i de llei.

Quart de Poblet, va arribar a un nivell de contaminacio prou alt el passat dijous, ya que l’aire segons el grafic de la foto, es pot observar com l’aire que respirem, no es apropiat per a persones en problemes respiratoris.

N’hi han atres metodes per a reduïr la contaminacio de les nostre ciutats, i si tots els Ajuntaments de l’Area Metropolitana de Valencia es juntaren per a estudiar una solucio, en AVANT / Los Verdes, estem segurs que es reduïria moltissim l’impacte contaminant i tindriem un aire mes pur per a tots els ciutadans.

AVANT, ya s’ha possat en marcha per a preparar eixe plan de reduccio d’aire contaminant, estudiant possibles idees i solucions per a que afavorixquen a tots.    

Los comentarios están cerrados.