Proposta d’AVANT que tramiten Les Corts Valencianes

Proposta d’AVANT que tramiten les Corts Valencianes

Les Corts Valencianes contesten a AVANT

Les Corts Valencianes,  ha tramitat en la reunio del huit de maig de 201 l’escrit presentat per AVANT / Los Verdes. La Taula de les Corts Valencianes l’ha enviat als Grups Parlamentaris. Eixa proposta compren mides concretes per a lluitar contra la violencia de genere. Tambe mides per al foment de l’IGUALTAT i respecte, en especial a la comunitat LGTBI. Igual que mides per al foment de conductes igualitaries en casa, en el treball i en les aules. Inclus tambe compren mides en lluita contra el mobbing escolar. Sempre buscant aportar SOLUCIONS reals.

 

Proposta d’AVANT / Los Verdes

En l’escrit remes a les Corts Valencianes el passat abril  se solicitaba des d’AVANT / Los Verdes una serie de mides concretes. En l’escrit es demana a la Generalitat Valenciana i a les propies Corts Valencianes mides molt concretes. Es demana que la Conselleria d’Educacio establixca de forma OBLIGATORIA en TOTS els centres publics d’ensenyança secondaria i de FP la Semana del Respecte i de l’IGUALTAT.

Una semana del RESPECTE i de l’IGUALTAT de tres dies de duracio d’assistencia obligatoria en activitats donades per professionals de la Generalitat Valenciana junt als psicolecs dels centres. En mides encaminades a:

  • LLuita contra la violencia de genere.
  • Foment de l’GUALTAT i el RESPECTE. Especial incidencia en la comunitat LGTBI.
  • Foment de les conductes igualitaries en casa, en el treball i en les aules.
  • Lluita contra el Mobbing Escolar.

Activitats en les aules que es complementen en activitats en TOTS els centres d’Informacio Jovenil municipals. Tambe que les UNIVERSITATS impartixques igualment activitats obligatories al respecte, de forma que si no les fan, no puguen optar a les subvencions publiques.

Alarma social: El cas de la “Manada”. resposta oficial.

Donat el cas de la “Manada” i  la concienciacio social i la resposta a dita Sentencia de l’Audiencia de Navarra es necessari actuacions reals i concretes. Des de les aules es poden fer campanyes molt mes proximes als jovens i eficaçes per a la concienciacio de la joventut. Fomentant el RESPECTE i l’IGUALTAT entre TOTS i TOTES.

Des d’AVANT, junt a dCIDE i Los Verdes estem preocupats per la violencia de genere, la discriminacio i l’IGUALTAT. Es per aixo que donem el pas d’aportar mides concretes, ya que les propies administracions mai aporten CAP mida concreta. Especialment greu es el cas de la Conselleria d’Igualtat de Monica Oltra. Es molt facil ficar-se darrere de la pancarta i despuix no fer res.

Nosatres aboguem per una #PoliticaPerALesPersones. Estem treballant per una #PoliticaDeSolucions.

 

 

Los comentarios están cerrados.