Sanitat: Un estiu ple d’animalets un tant molestos

Un estiu ple d’animalets un tant molestos

Aplega la calor i en ella, apleguen molts insectes i animalets. la manca de control pot supondre mes d’un maldecap. Apareixen panderoles americanes, rates, mosquits, mosques i “mosquits tigre”.

El cas del mosquit tigre

El Centre per a la detencio de malalties de l’UE assenyala a la nostra Comunitat com u dels focos de mes expansio del mosquit tigre. Este insecte o mosquit prove de la zona asiatica i es va detectar en Europa per primera volta en 1979. La sea picadura es molt urticant i molesta. La via d’expansio d’este insecte ha sigut l’AP-7. Paeix que ha viajat junt a nosatres en nostres vehiculs i s’ha anat expandint per nostres terres. Entre els mesos de maig a octubre te la seua maxima expansio i n’hi ha que pendre mides. Les pluges d’enguany ha fet que en molts parages n’hi haja aigüa estancada que es el cultiu preferit d’este insecte per a reproduïr-se. 

El problema ve quan les autoritats no lluiten contra este i atres insectes i no apliques tractaments de choc. No se pot descarregar la responsabilitat sobre la poblacio. Cada u hem de ficar nostra miqueta per a colaborar. Pero les administracions tenen que soportar el gruix del problema.

La panderola roja americana

Les panderoles es un atre cas d’expansio estiuenca en nostres terres. Pareix ser que va entrar esta panderola roja americana en els barcos de fusta pel Port de Valencia i d’ahí s’ha anat expandint. Es una panderola molt mes gran, roja i en ales, que ademes es menja a les chicotetes panderoles autoctones negres. Son molt molestes i en la Ciutat de Valencia en estiu constituïxen un greu problema. Els arbellons s’han de tractar i netejar periodicament, tractament que hui per hui, l’Ajuntament del Cap i Casal a soles fa en casos d’extrema urgencia.

Les rates

Un atre problema son les rates, que campen per molts llocs, no son un problema ral, pero la seua hiperpoblacio e zones que no son el seu habitat estan portant molts problemes… Es habitual vore-les per arbres i jardins i avingudes de la Ciutat de Valencia, sense cap control. Unicament l’Ajuntament ya en epoca del PP va començar a rodejar els arbres en plaques metalliques llises. Estes plaques servien per a que no pugueren apujar a d’ells a fer nius. Era una idea especial per a les palmeres, mida prou insuficient vist hui en dia.

Demanem a les autoritats que prenguen consciencia de tractaments preventius continus per tal d’evitar molesties a la poblacio.

Lluita biologica en rat-penats contra mosquits i mosques

Tambe se poden implantar noves tecniques de lluita biologica no agressiva. per eixemple, demanem a l’Ajuntament de Valencia i a la Generalitat Valenciana, fique casetes per a rat-penats en tots els grans jardins i grans avingudes en arbres de nostres poblacions, especialmet en la Ciutat de Valencia, per reintroduir el rat-penat local chicotet que es menja centenars de mosquits al cap del dia.

En tota l’Horta de Valencia estos chicotets mamifers ajudaven a acabar en la superpoblacio de mosquits i mosques. Per tant, tenim que ajudar-los ficant habitats adeqüats per a d’ells. Podem ficar-los en el Llit del Turia i grans avingudes i jardins de la Ciutat de Valencia.

Des d’AVANT junt als companyers de dCIDE i Los Verdes volem aportar SOLUCIONS als problemes del dia a dia dels veïns. Seguim treballant.

Los comentarios están cerrados.