Politica: Una semana intensa en els jujats

Una semana intensa dels jujats

Ahir vos informavem de que la Fiscalia ha obert DILIGENCIES PENALS per les amenaçes en twitter cap al nostre Secretari General. Tambe contra els que han assenyalat i mentit en public.

Puix hui vos tenim que informar que el jujat d’instruccio numero 10 de Valencia ha iniciat unes atres diligencies. AVANT va denunciar la nova enquesta feta per l’ajuntament i que consideravem vulneraba la Llei de Proteccio de Senyes Personals.

 

Nova denuncia d’AVANT

Nostre Secretari general davant de la Denuncia presentada en el Jujat de Guardia

Esta volta es el jujat d’instruccio numero 10 el que ha iniciat les diligencies previes. El jujat ha donat a AVANT un plaç concret per a que presente tota la documentacio. Igualment s’ha requerit a l’Ajuntament de Valencia per a que aporte dita documentacio.

De nou gracies al treball d’AVANT i de nostra Secretaría General, fiquem en un “aprieto” a Compromis. La primera enquesta “politica” al mon de les falles que va destapar AVANT ya li va passar factura a l’Ajuntamnet i a Compromis.  L’agencia estatal de proteccio de senyes va condemnar a l’Ajuntament de Valencia per “vulneracio total de la llei de proteccio de senyes personals”. Lo que vostes no saben, es que al ser una administracio publica, la condemna no te multa economica aparellada- Per lo que es va quedar en un tiro d’orelles molt fort.

Una atra enquesta municipal en aspectes personals, politics i ideologics

Esta volta pareix que l’enquesta demanava de nou preguntes d’aspectes personals, politiques, ideologiques i d’atre tipo. Ademes, es preguntaba pel nom i un telefon de la persona, per lo que la persona que fa l’enquesta es facilment identificable. L’Ajuntament a la fi de l’enquesta fea firmar un consentiment (per a que no torne a condemnar Proteccio de Senyes). AVANT va solicitar l’enquesta per escrit a l’Ajuntament i explicacions, i encara no tenim CAP contestacio al respecte. Es per aixo que ho varem denunciar davant el jujat i ara obri diligencies previes.

Los comentarios están cerrados.